Hosting giúp cho website của bạn hoạt động được trên môi trường internet. Dịch vụ cloud hosting (lưu trữ đám mây) của Webconnect sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu cho trang web của bạn...

BẢNG GIÁ HOSTING

 

 • Cá Nhân
 • đ 50.000 /tháng
 • 500 MB Dung lượng
 • 15 GB Băng thông
 • 1 FTP Account
 • 1 Database
 • 15 Subdomain
 • 5 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • CHUYÊN NGHIỆP
 • đ 80.000 /tháng
 • 1GB Dung lượng
 • 50 GB Băng thông
 • 4 FTP Account
 • 1 Database
 • 20 Subdomain
 • 15 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Doanh nGhiệp
 • đ 130.000 /tháng
 • 2 GB Dung lượng
 • 100 GB Băng thông
 • 5 FTP Account
 • 2 Database
 • 25 Subdomain
 • 30 Email
 • ĐĂNG KÝ
 • Thương mại ĐT
 • đ 270.000 /tháng
 • 4 GB Dung lượng
 • Băng thông không giới hạn
 • 10 FTP Account
 • 5 Database
 • 100 Subdomain
 • 60 Email
 • ĐĂNG KÝ

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn