Máy chủ ảo Chất Lượng Cao là VPS triển khai trên kiến trúc Điện toán đám mây nhưng được đầu tư cấu hình phần cứng cao cấp để có chất lượng tốt nhất. Được ưu tiên hỗ trợ nhanh nhất.

BẢNG GIÁ Thuê máy chủ VPS

 

 • VPS 01
 • đ 575.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 2 CORE (CPU)
 • 1 GB RAM
 • 40GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ
 • VPS 02
 • đ 925.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 2 CORE (CPU)
 • 2 GB RAM
 • 80GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ
 • VPS 03
 • đ 1.620.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 4 CORE (CPU)
 • 4 GB RAM
 • 150GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ
 • VPS 04
 • đ 2.990.000 /tháng
 • Intel® Xeon® Processor E5606/E5620
 • 4 CORE (CPU)
 • 8 GB RAM
 • 250GB HDD
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • ĐĂNG KÝ

Liên hệ ngay hôm nay

Giải đáp vấn đề và đề xuất giải pháp tốt nhất dành cho bạn